Bolesławiec - informacje


38.486
mieszkańców Bolesławca
18.128
mężczyzn
20.358
kobiet

5.168
w wieku przedprodukcyjnym

22.667
w wieku produkcyjnym

10.651
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

122
zawarto małżeństw

282
urodzeń

511
zgonów

-229
przyrost naturalny
miasto Bolesławiec
dochody

201.296.736
wydatki

188.031.120
struktura wydatków Bolesławca

8.423
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

14.423.564
7,671%
Transport i łączność

15.476.445
8,231%
Administracja publiczna

11.237.028
5,976%
Gospodarka mieszkaniowa

1.523.480
0,810%
Działalność usługowa

212.945
0,113%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

600
0,000%
Obrona narodowa

1.745.563
0,928%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

765.532
0,407%
Obsługa długu publicznego

48.096.808
25,579%
Oświata i wychowanie

1.014.952
0,540%
Ochrona zdrowia

13.180.947
7,010%
Pomoc społeczna

37.659
0,020%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

893.558
0,475%
Edukacyjna opieka wychowawcza

18.458.908
9,817%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.352.370
3,910%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.837.785
2,573%
Kultura fizyczna i sport

48.724.948
25,913%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-02 10:11
REKLAMA
pogoda Bolesławiec
0.2°C
wschód słońca: 07:41
zachód słońca: 15:53
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bolesławcu

kiedy
2022-12-04 20:00
miejsce
Piwnica Paryska, Bolesławiec, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-05 19:00
miejsce
Bolesławiecki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-08 17:00
miejsce
Piwnica Paryska, Bolesławiec, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-19 17:30
miejsce
Bolesławiecki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany