Bolesławiec - informacje


37.293
mieszkańców Bolesławca
17.388
mężczyzn
19.905
kobiet

4.845
w wieku przedprodukcyjnym

21.890
w wieku produkcyjnym

10.558
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

156
zawarto małżeństw

260
urodzeń

486
zgonów

-226
przyrost naturalny
miasto Bolesławiec
dochody

237.527.696
wydatki

235.414.464
struktura wydatków Bolesławca

8.702
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

300.000
0,127%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

22.888.068
9,722%
Transport i łączność

18.247.762
7,751%
Administracja publiczna

16.931.864
7,192%
Gospodarka mieszkaniowa

1.825.281
0,775%
Działalność usługowa

7.637
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

600
0,000%
Obrona narodowa

2.045.647
0,869%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.705.621
0,725%
Obsługa długu publicznego

65.122.820
27,663%
Oświata i wychowanie

2.736.444
1,162%
Ochrona zdrowia

16.709.863
7,098%
Pomoc społeczna

12.422.587
5,277%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

188.399
0,080%
Edukacyjna opieka wychowawcza

20.657.688
8,775%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.706.708
7,946%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.433.884
2,733%
Kultura fizyczna i sport

28.435.284
12,079%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-23 10:34
REKLAMA
pogoda Bolesławiec
6.7°C
wschód słońca: 06:53
zachód słońca: 17:28
Koronawirus
dolnośląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bolesławcu

kiedy
2024-04-04 19:00
miejsce
Bolesławiecki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-10 19:00
miejsce
Bolesławiecki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-18 19:00
miejsce
Bolesławiecki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-09 20:00
miejsce
Bolesławiecki Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany